Εγγύηση

Όλα τα προϊόντα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας 6 μηνών. Η εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει τροφοδοτικά (βλάβες που προκαλούνται από την ΔΕΗ) μπαταρίες, λογισμικό.

Ακόμη δεν καλύπτεστε για ζημιές που προκαλούνται λόγω: 

  • αμέλειας
  • κακής χρήσης η κακής συντήρησης του προϊόντος
  • υγρασίας
  • πτώσης του προϊόντος
  • κεραυνού

 

Designed By NexusLab.gr
Atom.gr © 2024